Instalacije na ovogodišnjoj GastroFlori bile su:

1.   KOMUNALAC D.O.O.- „ LIJEPA LI SI“

2.   NOVA IVANČICA D.O.O.- „ KIŠOBRANI“

3.   STOLARSKI OBRT ,ČEDOMIR MATOVINA- "KOLA U CVIJEĆU"

4.   CVJEĆARNICA ČIČAK- „ MOJ POGLED U PROŠLOST“

5.    HRVATSKE ŠUME, ŠUMARIJA GAREŠNICA - „ŠUMA NA DLANU“

6.   OPG JURIĆ- „ KLIPAN, DAMA I FACA“

TZ SJEVERNA MOSLAVINA

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 10

43280 Garešnica

Tel : 043/ 533 002

Mob: 099/380 5170

Email: info@tzsm.hr

OIB: 33393263394

POLICIJA KONTAKT

Policija: 043/ 270 000

Kolodvorska 15 , Garešnica 

VATROGASCI KONTAKT

Vatrogasci: 043/ 531 181

Ul. Matije Gupca 136, Garešnica

HITNA KONTAKT

Hitna: 94, 112

Ul. Vladimira Nazora 18, Garešnica